WTCF PONTEVEDRA 2023 Top Triathlon Here. Top Triathlon City.

Recursos universais finitos

Recursos universais finitos

Tratar de xeito exquisito os recursos existentes no planeta é un deber de toda a humanidade.

A nivel local temos a maior responsabilidade no ciclo da auga.

Toda a auga que se utiliza, xestiónase de tal xeito que se devolve á natureza tal como se recolleu.

O ciclo comeza no Lérez, algo máis arriba do lugar de celebración do campionato. De alí, a auga impúlsase a unha depuradora, na que se convirte en auga potable e desde a que se distribúe aos domicilios.

Unha vez utilizada, unha completa rede de esgotos, separativa (non se mestura coa auga da choiva), condúcea a Lourizán, onde outra depuradora volve a purificala para devolvela de novo ao mar nas mellores condicións.